اگر تايرهاى خودرو بيش از اندازه باد شوند چه اتفاقى مى افتد؟

اين يك تصور اشتباه است كه زياد باد كردن تايرهاى خودرو فرمانپذيرى آن را بهبود مى بخشد و باعث بهره ورى بهتر از سوخت مى شود. در واقع زياد باد كردن تاير خودرو براى آن مضر است و حتى مى تواند خطرناك باشد.
براى بهبود فرمانپذيرى خودرو و بهبود مصرف سوخت، فشار تاير بايد بر اساس فشارى باشد كه كارخانه اعلام كرده است. فشار بهينه ى تاير خودرو را كارخانه ى سازنده ى خودرو مشخص مى كند. اين فشار براساس تست ها و آزمايش هاى انجام شده براى هر مدل مشخص مى شود، براى اين كار عوامل زير را در نظر مى گيرند:
١- سايش تاير و طول عمر عاج تاير
٢- راحتى رانندگى
٣-راندمان سوخت
٤-فرمانپذيرى
افزايش فشار هواى داخل تاير بيش تر از چيزى كه كارخانه ى سازنده توصيه كرده است به دلايل زير مناسب نيست:
١-تايرها زودتر فرسوده مى شوند. زمانى كه فشار داخل تايرها را افزايش مى دهيد، باعث مى شود كه قسمت مركزى تايرها زودتر از بقيه ى قسمت ها دچار فرسايش شود. در اين حالت ها ممكن است تايرها نصف حالت نرمال خود عمر كنند.
٢-فشار زياد داخل تايرها مى تواند باعث از دست رفتن چسبندگى شود، حتى در شرايط عادى، در اين حالت خودروى شما بيشتر در معرض از دست دادن چسبندگى قرار مى گيرد و باعث ايجاد تصادف مى شود. اين امر به ويژه در آب و هواى زمستان بيشتر قابل توجه است.
٣- فشار زياد داخل تاير باعث سخت شدن رانندگى مى شود و باعث ايجاد ضربه به خودرو و سرنشينان مى شود. در نتيجه شما تمام دست اندازهاى خيابان را حس خواهيد كرد.
به دلايل امنيتى، هيچ وقت اين كار را انجام ندهيد زيرا باعث افزايش فشار به كنار لاستيك خودرو مى شود


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، ابتدای خیابان محتشم کاشانی ، ساختمان معین ، طبقه سوم
تلفن : 36296246 - 031
جراحی های میکروسکوپیکدکتر پیمان صالحی
واریکوسل چیست؟
سرطان بیضه
آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام
اختلالات تمایل جنسی در آقایان
نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتسه
ناباروری