وقتی اضطراب موجب انزال زودرس می شود

یکی از نکاتی که در بسیاری از سوالات کاربران مرد این سایت تکرار شده و در مواجهه با بیماران در کلینیک نیز به آن دست یافته ام ، واکشنهای اضطرابی افراد نسبت به اختلالات جنسی تجربه شده است.

اندازه نرمال الت تناسلی در مردان چقدر است ؟ راههای افزایش

با توجه به مراجعات و سوالات مکرر و نگرانی های بیماران در مورد طول الت تناسلی خود این مطلب تالیف شد تا با مطالعه ان نگرانی بسیاری از انها برطرف گردد و همچنین فریب تبلیغاتی که پایه و اساس علمی ندارند نخورند.

دکتر پیمان صالحیجراحی های میکروسکوپیک
آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام
ناباروری
نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتسه
سرطان بیضه
اختلالات تمایل جنسی در آقایان
واریکوسل چیست؟