طبیعت غیر قابل پیش بینی است

طبیعت غیرقابل پیشبینی است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، ابتدای خیابان محتشم کاشانی ، ساختمان معین ، طبقه سوم
تلفن : 36296246 - 031
دکتر پیمان صالحیجراحی های میکروسکوپیک
نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتسه
سرطان بیضه
آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام
اختلالات تمایل جنسی در آقایان
ناباروری
واریکوسل چیست؟