پروستات چه زمانی نیاز به عمل جراحی دارد؟

بزرگی خوش خیم پروستات(BPH) از حدود سن 45 تا 50 سالگی در مردان شروع میشود اما این سوال همیشه مطرح است که در چه مواردی این مشکل ازار دهنده در مردان نیاز به جراحی دارد

دکتر پیمان صالحیجراحی های میکروسکوپیک
سرطان بیضه
آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام
ناباروری
واریکوسل چیست؟
اختلالات تمایل جنسی در آقایان
نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتسه